Form, känsla och magi

Jag ser en form, en färg eller en funktion. En känsla som jag vill förmedla, en känsla som jag vill se växa fram till ett vackert smycke. En detalj som lovar något unikt och sällsamt fördjupar intrycket. Uttrycket ger mig kreativitet, sätter fart på både sinnen och skaparlust. Därefter tar arbetet i verkstan vid och jag ägnar mig med glädje åt det fysiska arbetet, för att få fram det som jag hela tiden har sett framför mig.

Jag jobbar också med energier och i varje smycket laddar jag in magisk och helande kraft. Det ger bäraren stöd och styrka, förmågor och kärlek. Du känner det när du sätter på dig smycket.

Jag gör bara handgjorda unika smycken, som oftast bara finns i ett eller två exemplar. Här på hemsidan ser du en del av de smycket som jag har gjort.

  • facebook-square
  • Pinterest Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon